Údaje o žiackom domove

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

 

Riaditeľka ustanovizne: Ana Medveďová

Správkyňa žiackeho domova: Jasna Laćarak

Adresa žiackeho domova: Fiskultúrna 15,  21470 Báčsky Petrovec

Kontakt telefón:

Správca a účtovníctvo:  ++381-21-781-844, ++381-21-781-845

             Vychovávatelia: ++381-62-8027034

Mail správca: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mail účtovníctvo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PIB: 101269891

Žirový účet: 840-1047660-45

                       840-1047666-27