previous arrow
next arrow
Slider

Predbežná poradová listina - Preliminarna rang lista

   Zostavené je predbežná poradová listina žiakov uchádzačov žiackeho domova.

 Každý kandidát má právo podať sťažnosť na predbežnú  poradovú  listinu v lehote 8 dní od jej zverejnenia a najneskôr do 29.07.2020. Sťažnosti sa podávajú písomne, osobne v kancelárii sekretára školy počas pracovných dní od 8-12 h alebo zaslaním na adresu Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom,  IX. VÚSB 12, 21470 Báčsky Petrovec.

 Kontakt na telefón sekretára školy 021/780-167.

   Sastavljena je preliminarna rang lista prijavljenih učenika - kandidata za dom učenika.

    Svaki kandidat ima pravo prigovora na preliminarnu  rang listu u roku od 8 dana od njenog objavljivanja  a najkasnije do  29.07.2020. godine. Prigovori se podnose u pisanoj formi, lično u kancelariji sekretara škole radnim danima od 8 – 12h ili slanjem na adresu  Gimnazija "Jan Kolar" sa domom učenika, 14. VUSB 12, 21470 Bački Petrovac.

Kontakt broj sekretara škole 021/780-167.

Voliteľné predmety - Izborni predmeti

Voliteľné predmety pre žiakov prvého  a druhého ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 sú:

  • Jazyk, médiá a kultúra
  • Zdravie a šport
  • Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj
  • Umenie a dizajn.

Potrebné je vyvoliť si 2 predmety, ktoré sa budú vyučovať každý jednu hodinu týždenne.

 

Понуђени изборни програми за први и други разред гимназије у школској години 2020/2021. са по један час недељно су:

  • Језик, медији и култура
  • Здравље и спорт
  • Образовање за одржив развој
  • Уметност и дизајн

Потребно је изабрати 2 предмета.

Zápis na Gymnázium

Nové termíny zápisu žiakov do prvého ročníka Gymnázia sú:

- vo štvrtok a v piatok 09. a 10. júl 2020 od 8.00 - 15.00 prvé kolo zápisu

- v pondelok 13.07.2020 od 8.00 -15.00 druhé kolo zápisu.

Zápis môže byť realizovaný aj pomocou e-upis.

Нови термини уписа су:

-          Упис ученика у средње школе - први уписни круг, четвртак-петак 09. и 10.07. 08.00-15.00

-          Упис ученика у средње школе - други уписни круг, понедељак 13.07. 08.00-15.00.

Упис се може реализовати или е-уписом или на досадашњи начин директно у средњој школи.

 
С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја / Ministry of Education, Science and Technological Development
Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих / Department of Secondary Education
Телефон / Phone:   + 381 (11) 3616-527
Имејл /  E-mail:       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Вебсајт / Website:      www.mpn.gov.rs

In memoriam

     Dňa 18. marca 2020 sme sa navždy rozlúčili s našou pracovníčkou Annou Kišovou z Báčskeho Petrovca, ktorá opustila kolektív gymnázia po dlhšej tažkej chorobe. Žiaľ, počas trvania núdzového stavu v štáte a ohraničeného pohybu sme jej nemohli venovať úplnú počesť.

Školská súťaž zo slovenského jazyka

Na gymnáziu 26.2.2020, prebiehala školská súťaž zo slovenského jazyka.

 slov 1

Vyhláška

     Z dôvodu epidémie chrípky na území Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá - národnostné menšiny vyniesol rozhodnutie o dočasnom prerušení výučby v predškolských ustanovizniach, základných, stredných školách a gymnáziách v období 12. až 21. februára 2020. Rozhodnutie bolo vynesené na základe odporúčania Pokrajinského sekretariátu zdravotníctva a Inštitútu verejného zdravia Vojvodiny. Výučba odštartuje v pondelok, 24. februára 2020 podľa platného rozvrhu.

VoBanista

     Večer 6. februára 2020 žiaci a členovia AK na GJK a ostatní zanietenci o nebeské javy navštívili v Kulpíne kaštieľ kde im členovia projektu VoBanista umožnili pozorovať Mesiac a planétu Venušu.

venera

Program z príležitosti oslavy svätého Sávu

     Deň sv.Sávu na gymnáziu je zaznamenaný príležitostným programom.

prog5

Program privítania dedka Mráza

     Na našom gymnáziu bol 18.12.2019 usporiadaný príležtostný program privítania dedka Mráza.

dedo1