previous arrow
next arrow
Slider

Prednáška o AIDS

     Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja proti AIDS.

Na našom gymnáziu sme si ho pripomenuli prednáškou dňa 05. decembra 2019.

aids1

       Žiaci 1.až 4.ročníka sa hlavne dozvedeli o všetkých preventícnych opatreniach, o čom ich informovali zamestnankyne Domu zdravia v Petrovci, Anna Greksová a Anna Medovarská.

Imatrikulácia

Nauč ma umeniu malých krokov."

Nedaj mi to, čo si želám, 

ale to, čo potrebujem."

Antoine de Saint - Exupéry

Slávnostná Imatrikulácia našich prvákov sa uskutočnila dňa 28. novembra 2019 o 17.00 hodine v žiackom domove.

Program pripravili žiaci pod dozorom svojich vychovávateľov.

 

Veľtrh vzdelávania

Veltrh vzdelavania

Veľtrh vzdelávania - Sajam obrazovanja sa uskutoční 09.12. 2019 v čase od 10 - 13 hodine v priestoroch Gymnázia.
Pozývame maturantov stredných škôl, aby prišli a oboznámili sa s možnosťami ďalšieho školenia na vyšších a vysokých školách.

Program osláv storočnice

Program osláv september, október 2019

Zápis 2019 do žiackeho domova

Internat sprava
 
Potvrdenia o prijatí do žiackeho domova žiakom budú zaslané poštou na adresu uvedenú v Prihláške.
 

Zápis 2019

ZÁPIS do 1. ročníka gymnázia pre školský 2019/2020 rok: 

- prvý termín 8. a 9. júla 2019 od 8-15 h (v pondelok a v utorok).

- druhý termín 11. júla 2019 od 8-15 h (vo štvrtok).  

Plagát pre zápis 2019

Školský rok 2018/19

V tomto školskom roku žiaci sú roztriedení do 8. tried všeobecného gymnázia v slovenskom vyučovacom jazyku, v srbskom do štyroch tied a do dvoch tried kuchárskeho odboru s trojročným trvaním v slovenskom vyučovacom jazyku.

Odbory pre zapis 2018-19

ZÁPIS do 1. ročníka gymnázia pre školský 2018/2019 rok:

 

- prvý termín 9. a 10. júla 2018 od 8-15 h.

- druhý termín 12. júla 2018 od 8-15 h.