Žiaci

Školský rok: 2019/2020
 
I.a  
 
Počet žiakov: 22, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Mariena Diňová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
I.c  
 
Počet žiakov: 23, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Dragana Polovina
Vyučovací jazyk: srbský
 
I.k 
 
Počet žiakov: 28, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedna profesorka: Adriana Halajová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
II.a  
 
Počet žiakov: 23, všeobecný smer gymnázia
Triedny profesor: Ján Kopčok
Vyučovací jazyk: slovenský
   
 
II.b 
 
Počet žiakov: 23, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Marta Pavčoková
Vyučovací jazyk: slovenský
   
  
II.c 
 
Počet žiakov: 28, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka:  Branislava Janković
Vyučovací jazyk: srbský
  
 
II.k 
 
Počet žiakov: 14, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Janko Eliaš
Vyučovací jazyk: slovenský 
 
   
III.a 
 
Počet žiakov: 21, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesokar: Anamaria Boldocká-Grbić
Vyučovací jazyk: slovenský 
 
 
III.b 
 
Počet žiakov: 19, všeobecný smer gymnázia
Triedny profesor: Jaroslav Grňa
Vyučovací jazyk: slovenský 
 
  
III.c 
 
Počet žiakov: 20, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Tatiana Krivák - Amidžić
Vyučovací jazyk: srbský   
 
 
    III.k 
 
Počet žiakov: 15, Odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedna profesorka: Vjeroslava Struhárová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 
IV.a 
 
 Počet žiakov: 17, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Tatjana Juríková Marčoková
Vyučovací jazyk: slovenský 
 
 
IV.b 
 
Počet žiakov: 17, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Kristina Kevenská
Vyučovací jazyk: slovenský
   
 
 
IV.c 
 
Počet žiakov: 20, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Dragana Dozet
Vyučovací jazyk: srbský