Nový školský kalendár - Novi školski kalendar

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada SŠ za školsku 2020/2021. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada SŠ za školsku 2020/2021. godinu

ROZVRH HODÍN - RASPORED ČASOVA

Trvanie hodín priamej výučby a výučby na diaľku

Trajanje časova neposredne nastave i nastave na daljinu

45min

Trvanie hodín kombinovanej výučby 

Trajanje časova kombinovane nastave

30min

 Vážení žiaci, ROZVRH VYSIELANIA vzdelávacích obsahov v slovenskom vyučovacom jazyku je na portáli NRSNM:    http://vzdelavanie.nrsnm.com/ .

Dragi učenici, RASPORED EMITOVANJA obrazovnih sadržaja na srpskom nastavnom jeziku možete naći na sledećem linku: