Sládkovič

Sládkovič

...Za posledné roky literárny krúžok Sládkovič venoval pozornosť zvlášť vydávaniu časopisu, no na prečítanie tvorby budúcich potenciálnych spisovateľov sa tiež vždy nájde čas. Okrem toho, značná časť stretnutí sa venuje aj zaznamenávaniu rozličných výročí, zvlášť v slovenskej literatúre a raz, alebo dvakrát ročne sa organizujú aj stretnutia so spisovateľmi z vojvodinského prostredia, ktorí znova a znova pútavým spôsobom hovoria o svojom živote, diele, a literatúre vôbec. Občas na gymnázium zavítajú i spisovatelia zo Slovenska, s ktorými sa potom tiež organizujú besedy.
 
Ďalšou, už tradičnou zložkou Sládkoviča sú aj, teraz už hlavne tematické, súbehy, z príležitosti Dňa zamilovaných, Dňa žien, osláv okrúhlych jubileí spisovateľov, z oblasti zdravotníctva a charity... Sládkovičiari sa pravidelne zúčastňujú aj na medzinárodných literárnych súbehoch, ako sú Literárny Kežmarok a práce na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, na ktorých už početní žiaci získali pamätihodné odmeny. Ako najnovšia oblasť práce krúžku sa zjavili už i rôznorodé prezentácie, zvlášť tie urobené pre projekty podobné tomuto, alebo už dobre známej Putovnej olympiáde. Teda aj keď záujem žiakov je dnes už menší a profesori musia často až verbovať žiakov, aby sa na stretnutie krúžku dostavili, literárny krúžok Sládkovič sa predsa úspešne snaží zachovať si rôznorodosť, vysokú úroveň a v prvom rade svoje jestvovanie aj do budúcnosti...
 

Sládkovič      Sládkovič      Sládkovič

Sládkovič    Sládkovič     Sládkovič

Sládkovič