Žiaci

Školský rok: 2020/2021
 
I.a  
 
Počet žiakov: 12, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Vieroslava Struhárová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
I.b  
 
Počet žiakov: 18, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Taitana Topoľská
Vyučovací jazyk: slovenský
 
I.c  
 
Počet žiakov: 24, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Aleksandra Božović Tarnoci
Vyučovací jazyk: srbský
 
I.k  
 
Počet žiakov: 14, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Jaroslav Chlpka
Vyučovací jazyk: slovenský
 
II.a  
 
Počet žiakov: 22, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Mariena Diňová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
II.c  
 
Počet žiakov: 20, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Dragana Polovina
Vyučovací jazyk: srbský
 
II.k 
 
Počet žiakov: 28, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedna profesorka: Adriana Halajová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
III.a  
 
Počet žiakov: 22, všeobecný smer gymnázia
Triedny profesor: Ján Kopčok
Vyučovací jazyk: slovenský
   
 
III.b 
 
Počet žiakov: 23, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Marta Pavčoková
Vyučovací jazyk: slovenský
   
  
III.c 
 
Počet žiakov: 27, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka:  Branislava Janković
Vyučovací jazyk: srbský
  
 
III.k 
 
Počet žiakov: 14, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Janko Eliaš
Vyučovací jazyk: slovenský 
 
   
IV.a 
 
Počet žiakov: 21, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesokar: Anamaria Boldocká-Grbić
Vyučovací jazyk: slovenský 
 
 
IV.b 
 
Počet žiakov: 19, všeobecný smer gymnázia
Triedny profesor: Jaroslav Grňa
Vyučovací jazyk: slovenský 
 
  
IV.c 
 
Počet žiakov: 20, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Tatiana Krivák - Amidžić
Vyučovací jazyk: srbský