Dejepisný krúžok

dejepisny kruzok

Dejepisný krúžok patrí medzi krúžky s najdlhšou tradíciou na našej škole. Krúžok úspešne pracoval aj v uplynulom päťročnom období pod vedením profesorky dejepisu Anny Struhárovej.  Obsah činnosti dejepisného krúžku bol koncipovaný tak, aby povzbudil záujem žiakov o historickú vedu, pestovanie tradícií, tiež aby bol v súlade so záujmami žiakov. Do dejepisného krúžku sa každoročne zapojí zo päťdesiat žiakov nášho gymnázia.            

Aj v uplynulom päťročnom období členovia krúžku si pravidelne pripomínali významné jubileá, ako sú: 500 rokov reformácie, výročie popravy Braňovej družiny, výročie založenia XIV. VÚSB, výročie od zakončenia Prvej a Druhej svetovej vojny. Každoročne si uctia pamiatku svätého Sávu, Medzinárodný deň pamiatky holokaustu, Medzinárodný deň žien, Medzinárodný sviatok práce a sviatky ako sú Vianoce a Veľká  noc.

Súvise s tým, členovia krúžku pripravili prezentácie, historické filmy a programy na tému Pamiatka na obete holokaustu, programy o svätom Sávovi, historický vedomostný kvíz o národoch Vojvodiny, tiež prichystali výstavy na tému: 500 rokov reformácie, výstavu o dejinách našej školy, výstavu na tému holokaust a Anna Franková, výstavu na tému I. svetovej vojny, tiež výstavy o Vianociach a Veľkej noci.

Okrem toho, krúžkari navštívili štyri výstavy mimo školy a boli to: Na sedliackom dvore, Za horami, za dolami, Slováci a veľké národné zhromaždenie v Novom Sade a V ústrety ruskému cárovi. Tiež navštívili projekciu dokumentárného filmu (Ne)Zabudnutí.          

Treba tiež pochváliť členov dejepisného krúžku, že každý rok navštevujú Vojvodinské múzeum v Novom Sade a že už dvakrát za posledných niekoľko rokov navštívili aj koncentračný tábor  Osvienčim (Auschwitz) v Poľsku. 

Anna Struhárová