Žiaci

Školský rok: 2021/2022
 
I.a  
 
Počet žiakov: 25, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Helena Despić
Vyučovací jazyk: slovenský
 
I.c  
 
Počet žiakov: 22, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Marina Šećerov
Vyučovací jazyk: srbský
 
I.i  
 
Počet žiakov: 17, elektrotechnik informačných technológií
Triedny profesor: Janko Eliaš
Vyučovací jazyk: slovenský
 
I.k  
 
Počet žiakov: 11, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Milan Kolarski
Vyučovací jazyk: slovenský
 
II.a  
 
Počet žiakov: 13, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Vieroslava Struhárová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
II.b  
 
Počet žiakov: 18, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Taitana Topoľská
Vyučovací jazyk: slovenský
 
II.c  
 
Počet žiakov: 22, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Aleksandra Božović Tarnoci
Vyučovací jazyk: srbský
 
II.k  
 
Počet žiakov: 15, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Jaroslav Chlpka
Vyučovací jazyk: slovenský
 
III.a  
 
Počet žiakov: 23, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Mariena Diňová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
III.c  
 
Počet žiakov: 21, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Dragana Polovina
Vyučovací jazyk: srbský
 
III.k 
 
Počet žiakov: 27, odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedna profesorka: Adriana Halajová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
IV.a  
 
Počet žiakov: 22, všeobecný smer gymnázia
Triedny profesor: Ján Kopčok
Vyučovací jazyk: slovenský
   
 
IV.b 
 
Počet žiakov: 22, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka: Marta Pavčoková
Vyučovací jazyk: slovenský
   
  
IV.c 
 
Počet žiakov: 26, všeobecný smer gymnázia
Triedna profesorka:  Branislava Janković
Vyučovací jazyk: srbský