Školská správa

Školská správa

 Meno a priezvisko  Funkcia
 Danijela Marko  riaditeľka
 Vladimír Melich  správca žiackeho domova
 Jozefina Siracki  právnička
 Milena Borovčanin  pedagogička
 Tatiana Topoľská  psychologička
 Vesna Zahorec  účtovníčka
   účtovníčka v žiackom domove
Dragana Polovina  knihovníčka
 

Školský výbor

Meno a priezvisko Osada Funkcia
 Tatiana Vujačićová  Báčsky Petrovec predsedníčka Šk. výboru, predstaviteľka Rady rodičov
Tatiana Topoľská Báčsky Petrovec podpredsedníčka Šk. výboru, predstaviteľka Profesorského zboru
Andrea Golubović Báčsky Petrovec predstaviteľka lokálnej samosprávy
Miroslav Melich Báčsky Petrovec predstaviteľ lokálnej samosprávy
Pavel Ožvát Báčsky Petrovec predstaviteľ lokálnej samosprávy
Kristína Kreková Kulpín predstaviteľka Rady rodičov
Jasmina Vargová Báčsky Petrovec predstaviteľka Rady rodičov
Jaroslav Grňa Báčsky Petrovec predstaviteľ Profesorského zboru
Jana Lačoková Báčsky Petrovec predstaviteľka Profesorského zboru
Želislav Marušník Nový Sad predstaviteľ sindikátu