Školská správa

Školská správa

 Meno a priezvisko  Funkcia
 Jarmila Vrbovská  riaditeľka
 Pavel Turan  správca žiackeho domova
 Jozefina Siracki  právnička
 Milena Borovčanin  pedagogička
 Tatiana Topoľská  psychologička
 Vesna Zahorec  účtovníčka
 Daniela Koruniak  účtovníčka v žiackom domove
Anna Medveďová  knihovníčka
 

Školský výbor

Meno a priezvisko Osada Funkcia
     
Tatiana Topoľská Báčsky Petrovec podpredsedníčka Šk. výboru, predstaviteľka Profesorského zboru
dr. Anna Makišová Hložany predstaviteľka lokálnej samosprávy
dr. Samuel Čelovsky Báčsky Petrovec predstaviteľ lokálnej samosprávy
Anna Agárská Kysáč predstaviteľka Rady rodičov
Saška Ilić Maglić predstaviteľka Rady rodičov
Jana Kopčok-Gániová Báčsky Petrovec predstaviteľka Rady rodičov
Jaroslav Grňa Báčsky Petrovec predstaviteľ Profesorského zboru
Anna Pavlov Banović Báčsky Petrovec predstaviteľka Profesorského zboru
Želislav Marušník Nový Sad predstaviteľ sindikátu