Šport na škole

Sport na skole

Pokiaľ ide o športové aktivity na škole, tie sú každoročne rozmanité. Aj v uplynulom období na škole pravidelne  fungovali krúžky kvôli dodatočnému získavaniu dobrej telesnej kondície a zdravých návykov: volejbalový, futbalový a basketbalový, ktoré mali na starosti profesori Tatiana Kriváková-Amidžićová, Pavel Turan a Anna Hlaváčová. Okrem toho, mimoškolsky, si žiaci a profesori mali možnosť fyzicky sa zrekreovať v posilňovni a na fitness tréningoch, ktoré sa pravidelne  organizovali v popoludňajších hodinách a mala ich na starosti profesorka Tatiana Kriváková-Amidžićová.

Od jeho začiatkov naše gymnázium sa aktívne podieľa na príprave a realizácii Petrovského maratónu. V uplynulom päťročnom období hlavnú organizáciu mala na starosti profesorka Tatiana Kriváková-Amidžićová, za nezištnej pomoci profesorov Pavla Turana a Anny Hlaváčovej. Nemožno nespomenúť aj členov kolektívu a žiakov, ktorí takisto roky participujú na jeho realizácii. Roku 2018 sme zorganizovali už 30. jubilejný Petrovský maratón. Najúspešnejší maratónci v tomto období boli: Ema Balážová, Melánia Brňová, Nenad Pereza, Emília Jana Pálešová, Branislav Pop.

Rovnako tak tradične polovicou mája naša škola účinkuje v Behu RTS, ktorý je pod patronátom Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja a Ministerstva mládeže a športu. Na ňom súťaží väčšina našich žiakov rozličných vekových kategórií. 

V rámci osláv Dňa školy sa sústavne organizujú športové aktivity, kde si žiaci zmerajú sily v atletickom behu, na kratšie a dlhšie dráhy a v športových hrách, prevažne vo futbale a volejbale.  Tím našich volejbalistiek príležitostne zohrá revuálny zápas na Deň školy s hosťujúcimi volejbalistkami z Báčskej Palanky a jeden rok u nás hosťovali aj volejbalistky z Kovačice. Zápasy tradične opätovali na oslavách Dňa školy Gymnázia 20. októbra v Báčskej Palanke. Tradične sa organizuje i futbalový turnaj. Týždne pred  oslavami sa hrajú zápasy školských tímov, meno víťaza je známe po finálovom zápase v samotný Deň školy. Tím reprezentácie školy si tradične sily zmeriava na revuálnom zápase s hosťujúcim futbalovým tímom z Ruského Kerestúru či Futogu ― ako hosťmi žiackeho domova na oslavách Dňa školy.

V rokoch 2017 a 2018  sa vyšlo s novinkou ― v rámci osláv Dňa školy sa hral turnaj v streetballe a streetballový tím bol následne na dvoch obvodných súťažiach v Žablji a v Novom Sade.

V poslednom období s veľkým záujmom prebieha volejbalový turnaj v rámci osláv Dňa sv. Sávu. Volejbalistky a volejbalisti si sily zmeriavajú v rámci ľubovoľne formovaných tímov týždeň pred oslavami a finálové zápasy za zohrajú v Deň sv. Sávu.

Seriózne celoročné tréningy vyústili v turnaje na úrovni obvodných súťaží, ktoré sa organizovali v Novom Sade, Srbobrane, Vrbase a v Hložanoch. Volejbalistky mali aj pozoruhodné úspechy ― obsadiac v rámci svojich možností ― vysoké  3. miesto. Päťročné obdobie poznamenali volejbalistky: Alexandra Papová, Tamara Subašićová, Daniela Uramová, Jana Šramková, Ivana Bažíková, Andrea Horvatová, Ema Dýrová, Helena Greksová, Marína Máľachová, Emília Ponigerová, Petra Topoľská, Tamara Suzan Nvotová, Dária Anna Čiefová, Hanna Čapeľová, Lea Častvenová, Martina Šimová, Marína Turčanová, Darina Bažíková, Iveta Lehotská, Maja Madacká, Maja Vladimíra Vargová, Marija Mirosavljevová, Martina Čobrdová, Darka Faboková, Sára Struhárová, Ivana Zorňanová, Melani Majerová, Iveta Kaňová, Jasmina Fejdiová, Ema Turanová, Marína Kaňová, Svetlana Mijatovićová.

Ani chlapci volejbalisti sa nezahanbili, účinkujúc na obvodných súťažiach, o čo sa zaslúžili vynikajúci zdatní jednotlivci v určitých generáciách. Medzi nimi vynikali: Ondrej Chlpka, Boris Labát, Miroslav Lomen, Michal Zorňan, Pavel Čáni, Daniel Králik, Daniel Gaža, Daniel Peťkovský, Branislav Krnáč, Darko Babiak, Dušan Kurtek, Miroslav Ilić, Gregor Ferko, Rade Petrović, Miloslav Denďúr, Martin Pavčok,  Dejan Popadić.

Reprezentácia našich futbalistov sa takisto prebojovala na obvodné súťaže v Novom Sade, Vrbasi, Kule, Srbobrane a Žablji. Vynikali: Stanislav Ziman, Mario Husejnović, Igor Valentík, Branislav Pop,  Vlastislav Šproch, Svetozar Ivanović, Nenad Pereza, Filip Ďurík, Andreas Rybársky, Miroslav Ferko, Nikola Đokić, Martin Čiep, Nikola Ilić, Milan Šender, Michal Anušiak, Miroslav Anušić. Roku 2018 futbalisti sa zúčastnili žiackeho turnaja Športom proti násiliu v Titeli, ktorý mal za cieľ rozvíjanie hráčskej a fanúšikovskej kultúry, férovej hry a zdravých životných štýlov.

Na obvodných súťažiach jednotlivo súťažili: plavkyňa Vladimíra Maja Vargová a bežci Ema Balážová a Nenad Pereza.

Roku 2018 sa ôsmi naši žiaci  v čele s profesorkou Tatianou Krivákovou-Amidžićovou zúčastnili na športovom podujatí Kemp bez hraníc v Kanjiži. Účinkujúci z ôsmich škôl z rozličných vojvodinských prostredí formovali zmiešané tímy.  Šlo o hry bez hraníc ― prekonávanie prekážok na bazéne, piesku a orientáciu v prírode. Okrem športovej náplne, cieľom sústredenia bolo aj rozvíjanie medzinacionálnej spolupráce. Víťazné dva multikultúrne zmiešané tímy ― medzi nimi aj naši dvaja žiaci: Štefan Robert Kolár a Vladimíra Maja Vargová ― boli odmenené exkurziou v Slovenskej republike.

Tatiana Kriváková-Amidžićová