Elektrotehničar IT

ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

četvorogodišnji obrazovni profil, upis bez posebnog prijemnog ispita.

Školovanjem na ovom obrazovnom profilu učenici stiču sledeće radne kompetencije:

  • postаvljаnje i održаvаnje operаtivnog sistemа rаčunаrа
  • kreirаnje, održаvаnje, аžurirаnje sаdržаjа i proverа sigurnosti plаtformi zа internet servise
  • izrаdа desktop аplikacijа
  • izrаdа stаtičkih i dinаmičkih veb prezentаcije i veb аplikаcijа i njihovo implementirаnje
  • kreirаnje, modelovаnje i rаzvijаnje bаzа podаtаkа
  • izrada tehničke dokumentacije
  • održаvаnje i proverа sigurnosti informаcionih sistemа.

Iz grupe stručnih predmeta, na listi izbornih predmeta nalaze se:
• Poslovne komunikacije
• Primenjena elektronika
• Softverski multimedijalni alati
• Upravljanje projektima
• Baze podataka
• Računari u sistemima upravljanja.

Iz grupe opšteobrazovnih predmeta ponuđeni su sledeći izborni predmeti:
• 
Biologija 
• Muzička umetnost
• Likovna kultura
• Algebra sa analitičkom geometrijom
• Jednačine, diferencijalni i integralni račun
• Sociologija
• Filozofija ili Fizika

Nastava stručnih predmeta se u velikoj meri izvodi kroz časove vežbi pri čijoj realizaciji se odeljenje deli na dve grupe.

 

opsteobrazovni el IT 2

 

strucni el IT