Profesori

Školský rok 2023/2024

Profesori na gymnáziu a vychovávatelia v žiackom domove

 

   Meno a priezvisko  Predmet  Jazyk
1.  Branislava Janković  srbský jazyk  srbský
2.  Helena Despić  srbský jazyk  srbský
3.  Anamaria Boldocká - Grbić  slovenský jazyk / voliteľné predmety / občianska výuka  slovenský
4.  Marta Pavčoková  slovenský jazyk  slovenský
5.  Monika Zorňan  anglický jazyk / občianska výuka  slovenský / srb.
6.  Olivera Simć  anglický jazyk  slovenský / srb.
7.  Miljana Drobnjak  ruský jazyk  srbský
8.  Dragana Polovina  nemecký jazyk  srbský
9.  Marína Šećerov  latínský / francúzsky jazyk  srbský
10.  Želislav Marušník  filozofia / voliteľný predmet  slovenský / srb.
11.  Tatijana Juríková - Marčoková  sociológia / občianska výuka / voliteľné predmety  slovenský / srb.
12.  Tatiana Topoľská  psychológia / občianska výuka / psychológ   slovenský / srb.
13.  Jaroslav Sýkora  biológia / ekológia a ochrana živ. prostredia / voliteľné predmety slovenský / srb.
14.  Jarmila Vrbovská  výpočtová technika a informatika / programovanie / ekonomika/ podnikateľstvo  slovenský / srb.
15.  Kristína Kevenská  dejepis  slovenský
16.  Ján Kopčok  matematika  slovenský / srb.
17.  Alexandra Božović - Tarnoci  matematika  slovenský / srb.
18.  Jarmila Marčeta  zemepis  slovenský / srb.
19.  Jaroslav Grňa  fyzika  slovenský
20.  Mariena Diňová  chémia  slovenský / srb.
21.  Jaroslav Chlpka  chémia / voliteľné predmety  slovenský / srb.
22.  Juraj Súdi  hudobná kultúra  slovenský / srb.
23.  Miluša Snidová  výtvarná kultúra / voliteľný predmet umenie a dizajn  slovenský / srb.
24.   Boris Relota  telesná výchova / voliteľný predmet zdravie a šport  slovenský / srb.
25.   Pavel Ožvát  telesná výchova, voliteľný pedmet zdravie a šport  slovenský / srb.
26.  Janko Eliáš  výpoč. tech. a informatika / matematika / počítačová grafika a multim.  slovenský / srb.
27.  Jana Kopčoková  vierouka SEAVC  slovenský
28.  Davor Kovalčik  výpočtová technika a informatika, web dizajn, bázy údajov  slovenský / srb.
29.  Irinej Ignjatović  vierouka pravoslávna  srbský
30.  Vieroslava Struhárová  biológia / zdravotná kutúra / znalosť postravín  slovenský
31.  Mateja Makanová  zemepis  srbský
32.  Mária Palenkaš-Boldocki  zemepis  slovenský
33.  Daniela Chodáková  anglický jazyk  slovenský
34.  Tatjana Deman-Javornik  zdravotná ochrana  slovenský
35.  Marína Balaban  základy turizmu a pohostinstva, turistická geografia  slovenský
36.  Filip Zonić  kuchárstvo / podnikateľstvo / ekonomika  slovenský
37.  Goran Gašparovski  kuchárstvo  slovenský
38.  Ivan Plavkić   kuchárstvo prax  srbský
39.  Elena Majerová - Lončar  občianska výuka / voliteľné predmety  slovenský / srb.
40.  Pavel Murtín  programovanie / odborné predmety na IT  slovnenský
41.  Ján Jovankovič  základy elektrotechniky, bázy údajov, elektronika  slovenský
42.  Viktor Ušiak  prax v odbore IT  slovenský
43.  Lýdia Spevakova  matematika  slovenský
Vychovávatelia v žiackom domove
 1.    Pavel Turan  profesor telesnej výchovy
 2.  Milada Stanković  profesorka biológie
 3.  Jasna Laćarak  profesorka biológie
 4.  Jana Lačoková  profesorka slovenčiny
 5.  Anna Speváková  profesorka slovenčiny