Hudobný krúžok

orchester

Hudba je neodmysliteľnou zložkou kultúrnych dianí nas škole a v žiackom domove. Rôznymi spôsobmi vedúci krúžkov a ich frekventanti prispievaju k šíreniu dobrého mena školy na rozmanitých podujatiach a súťažiach.

Žiaci v rámci krúžku majú možnosť vyjadrovať a zdokonaľovať svoje talenty v rozličných telesách: speváckom zbore, speváckych skupinách, orchestri a vynikajú ako vokálni a inštrumentálni sólisti. Sú oporným bodom tradičných programov na škole akými sú: Deň školy, predmaturitný večierok, humanitárny koncert, slávnostné udeľovanie maturitných diplomov, udeľovanie cien z Nadácie Ing. Viktor Macek. Hudobnými bodmi žiaci prispievali k otvoreniu súťaží, literárnych večierkov, koncertov a iných slávnostných chvíľ na škole a v žiackom domove. Hudobnými bodmi ozvláštňujú vernisáže výstav, kultúrno-umelecké podujatia aj v širšom prostredí.

V uplynulom pätročnom období  hudobný krúžok pracoval pod vedením Anny Medveďovej, Dr. Juraja Súdiho a Olivery Popadićovej a žiaci dosiahli početné ocenenia na súťažiach žiackych domovov na pokrajinskej a republikovej úrovni, ako aj na zahraničných festivaloch. 

Anna Medveďová a Juraj Súdi