Technicko - pomocné osoby

Technicko - pomocné osoby
 
 Meno a priezvisko Funkcia
 Stevan Krajčik  pracovník
 Samuel Turčan  pracovník
 Milinka Turčanová  upratovačka
 Milotka Srnková  upratovačka
 Vera Selski  upratovačka
 Jarmila Radosavljev  upratovačka
 Pavel Bovdiš  nočný strážca
 Pavel Varga  administrátor IKT
 Tatiana Sklabínská  pomocníčka sekretára
 Svetlana Zimová  kuchárka
 Rastislav Arňaš  kuchár
 Helena Ničič  kuchárka
 Stanislav Bohuš  majster
 Miroslav Sýkora  majster
 Jovan Ruman  stolár
 Samuel Stracínsky  ekonóm
 Milotka Stracínská  práčka
 Alena Čelovská   upratovačka na materskej dovolenke
 Kristína Kolárová  upratovačka