Zábery zo slávnostnej ceremónie

Najúspešnejší maturanti v školskom roku 2020/2021 sú:

žiak generácie Daniel Miháľ

dankoM

a žiaci, ktorí získali diplom Vuka Karadžića. Je ich 8:

Xénia Medovarská, Sára Obuchová, Daniel Miháľ, Miloslav Denďúr,

Valentína Hudecová, Katarina Đurčianski, Martin Ján Javorník a Martin Pavčok.

vukovci2021katarina

Na ceremónii boli prítomní aj predstavitelia obecnej správy

predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová a predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovcec Dr. Ján Jovankovič.

predsedovia

Triedni profesori maturantom boli Annamária Boldocká-Grbićová, Jaroslav Grňa a Tatiana Krivák-Amidžić:

triedni 4.abc

Na rozlúčku maturantom recitovala Jana Švecová

jana

slavnostna