Zápis do gymnázia a podávanie prihlášok do žiackeho domova

II. kolo zápisu žiakov bude v piatok, 16. júla 2021 od 8. do 15. h.

II krug upisa učenika će biti u petak, 16. jula 2021. od 8 do 15 časova.

Zápis žiakov do prvého ročníka bude prebiehať v zborovni gymnázia

12. a 13. júla 2021 od 8. do 15. h.

 

Potrebné doklady pre zápis žiakov do všeobecného smeru gymnázia a odboru elektrotechnik IT:
   - vysvedčenia zo 6., 7. a z 8. ročníka ZŠ
   - vysvedčenie o ukončenej ZŠ
   - potvrdenie o absolvovanej záverečnej skúške (malej maturite)
   - diplomy, ktoré žiak získal na súťaženiach.
Pre odbor elektrotechnik IT a trojročný odbor kuchár je potrebné lekárske vysvedčenie, kým pre kuchárov nie je potrebné, aby žiak mal absolvovanú záverečnú skúšku.
 
Upis učenika u prvi razred će biti u zbornici gimnazije 12. i 13. jula 2021. od 8 do 15 časova.
Dokumenta, koja su potrebna za upis učenika u gimnaziju opšti tip i smer elektrotehničar IT:
   - svedočanstvo iz 6., 7. i 8. razreda OŠ
   - svedočanstvo o završenoj OŠ
   - uverenje o položenom završnom ispitu
   - diplome sa takmičenja.
Za IT smer i trogodišnji smer kuvar je potrebno i lekarsko uverenje, dok za kuvare nije potrebno da učenik ima položen završni ispit.

Podávanie prihlášok do žiackeho domova bude od 12. - 24. júla v budove internátu.

Prijavljivanje u dom učenika će biti od 12-24. jula 2021. u zgradi internata.

Súbeh pre prijímanie žiakov do žiackeho domova

Konkurs za primanje učenika u dom učenika

Prihláška do žiackeho domova - Prijava za dom učenika