Výsledok zápisu prvákov na gymnázium

Výsledok zápisu žiakov do prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom pre školský rok 2021/2022 je nasledujúci:

- gymnázium všeobecného smeru v slovenskom vyučovacom jazyku 26 žiakov (zostali 34 voľné miesta)

- gymnázium všeobecného smeru v srbskom vyučovacom jazyku 28 žiakov (zostali 2 voľné miesta)

- elektrotechnik informačných technológií v slovenskom vyučovacom jazyku 18 žiakov (zostalo 12 voľných miest)

- trojročný odbor kuchár v slovenskom vyučovacom jazyku 14 žiakov (zostalo 16 voľných miest).