Ubytovanie v žiackom domove

Ubytovanie do žiackeho domova v školskom roku 2021/2022 bude prebiehať v utorok, 31.08.2021 v čase od 15 – 22h.  Pri ubytovaní je potrebné:

1. Priniesť  lekárske potvrdenie o všeobecnom  zdravotnom stave (záväzne musí byť vydané na oficiálne predpísanom tlačive) s dôrazom na to, že je žiak  zdravotne schopný samostatne bývať v kolektíve  (nie staršie ako 15 dní)

2. Rodný list (pre žiakov 1.ročníka, ktorí neodovzdali pri súbehu)

3. Podpísať Zmluvu so žiackym domovom (podpisuje aj rodič, aj žiak) – dostanete ju v internáte pri ubytovaní.

4. Zaplatiť za vyhotovenie  identifikačnej kartičky  – poukážku dostanete v internáte.

5. Priniesť si veci pre osobnú hygienu, posteľnú bielizeň (vankúš, paplón, deku poskytuje žiacky domov)

Tel./fax: 021/781-844,  mob. tel.: 062/8027034