1. september 2021/2022

Žiaci prvého ročníka sa zoskupili pred vchodom do gymnázia.

vchod

Prvá hodnina začala intonáciou hymny Srbska.

hymna

Prvákom sa prihovorila riaditeľka gymnázia a triedni profesori prečítali zoznam žiakov svojej triedy. 

triednislavnostna