Deň školy 2021

       Vážení, Deň školy si pripomenieme v piatok, dňa 1. októbra 2021 a zaznamenáme PRACOVNE podľa platného rozvrhu hodín.

       Tradičná oslava nebude organizovaná pre neprajnú epidemiologickú situáciu v obci.

       Všetkým pracovníkom školy a našim žiakom blahoželám 102. narodeniny gymnázia.

                                                                                       riaditeľka J. Vrbovská