Podpora NRSNM žiakom prvých ročníkov so slovenským vyučovacím jazykom

DSC 1181

DSC 1182

DSC 1186     

Dňa 4. novembra 2021 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci žiakom prvého ročníka so slovenským vyučovacím jazykom všeobecného smeru gymnázia, žiakom informatického odboru a kuchárom bola odovzdaná jedno rázová finančná podpora v hodnote 8.500,00. 21 žiakovi od 2. – 4. ročníka Komisia pre štipendiá rozhodla udeliť podporu v hodnote 15.000,00, ktorá bude uhradená v dvoch častiach. Stredoškolákom zmluvy o podpore udelili podpredsedníčka NRSNM, Tatiana Vujačićová a členka VR pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová.

DSC 1212

DSC 1223

DSC 1225

DSC 1230

DSC 1181

      Z prostriedkov NRSNM a prostredníctvom projektov Asociácie slovenských pedagógov boli zabezpečené knihy z povinnej literatúry a slovníky zo Slovenskej republiky, ktoré boli pri tejto príležitosti odovzdané do gymnaziálnej knižnice.