Imatrikulácia

 
f1
     
     Dňa 04. novembra 2021 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov ubytovaných v žiackom domove. Bol to jedinečný a veselý zážitok pre všetkých prítomných.
     Vedenie internátu prichystalo prvákom darčeky, ktoré im boli touto príležitosťou odovzdané.
                                              Správu podala: vychovávateľka Jana Lačoková