Vršnački karavan multikulturanosti 2021

Tohoročná cesta Vršnjačkog karavana multikulturalnosti bola realizovaná 10. decembra 2021, keď 20 stredoškoláci z miest Vojvodiny navštívili združenia, etno domy, sakrálne objekty, ustanovizne v Budisave, Sriemskych Karlovciach, Ruskom Krsture a v Báčskom Petrovci, prostrediach, ktoré svedčia o kultúre niektorých národnostných spoločenstiev z našich priestorov. Obchôdzka lokalít bola úspešne realizovaná a z nášho gymnázia účinkovali ôsmi žiaci.

Je to projekt v organizácii združenia Humana z Báčskej Palanky pod vedením Nataše Krulj.

k2

 

k1