Pilotný projekt Štátnej maturity Srbska

SKLADANIE SKÚŠOK

Písomné skúšky:

v utorok, 5. apríla 2022 - materinský jazyk  (slovenský / srbský jazyk a literatúra)

v stredu, 6. apríla 2022 - matematika

vo štvrtok, 7. apríla 2022 - všeobecnovzelávacie predmety.

Skúšky trvajú každý deň od 12:00 do 15:00 hodiny.

ŽIAK JE POVINNÝ BYŤ V MIESTNOSTI  SKLADANIA SKÚŠKY 15 minút skorej.

Pokyny pre kandidátov a ich rodičov, respektíve zákonných zástupcov

povolene