Ubytovanie do žiackeho domova koncom augusta 2022

UBYTOVANIE DO ŽIACKEHO DOMOVA BUDE PREBIEHAŤ

V STREDU, 31. 08. 2022, OD 16-21h

Pri ubytovaní je potrebné:

 

  • Priniesť potvrdenie od lekára (na predpísanom tlačive) o všeobecnom zdravotnom stave žiaka, nie staršie ako 15 dní
  • Priniesť Výpis z matriky narodených (pre nových žiakov, ktorý uvedený doklad neodovzdali na súbehu)
  • Podpísať Zmluvu so Žiackym domovom (podpisuje rodič/opatrovník a žiak) – zmluvu dostanete v domove pri ubytovaní
  • Priniesť veci na bežné fungovanie v domove, veci pre osobnú hygienu, posteľné obliečky (vankúš a prikrývka sa dostávajú v domove, ale ak chce, žiak si môže prinieť vlastné).