1. september 2022

Žiaci prvých ročníkov na gymnáziu v slávnostnej sieni pred začiatkom vyučovania:

ss2

Budúci triedni profesori:

ss1