Štipendiá NRSNM žiakom vyšších ročníkov a podpora prvákom

Riaditeľka gymnázia 17. okóbra 2022 v slávnostnej sieni privítala predsedníčku NRSNM Tatianu Vujačićovú, ktorá na slávnostnom ceremoniáli udelila žiakom vyšších ročníkov slovenských tried zmluvy o finančnej podpore NRSNM v tvare štipendia. Predsedníčke v administratívnych prácach pomohla koordinátorka pre kultúru NRSNM Svetluša Hlaváčová. 21 žiakov z nášho gymnázia získlali štipendium na tento rok. Sú to žiaci, ktorí dosiahli výborný prospech na konci školského roka, 5.00. 

NRSNM všetkým žiakom prvého ročníka v slovenských triedach v prvom polroku tohto školského roka udelí finančnú podporu.

Pri tejto príležitosti predsedníčka NRSNM žiakom zaželala aj ďalej výborné známky a pripomenula prednosti školenia v materinskom jazyku.

DSC 0142

DSC 0139

DSC 0143

DSC 0146

DSC 0150