Podpora Obce Báčsky Petrovec pre žiakov prvého ročníka gymnázia

V piatok 4. novembra 2022 so začiatkom o 12.00 hodine v slávnostnej sieni gymnázia vedenie Obce Báčsky Petrovec prinieslo darčekové poukazy žiakom prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, ktoré boli zabezpečené z rozpočtu obce na rok 2022. Úhrnne bolo udelených 82 darčekových poukazov v sume 10.000,00 dinárov.
Darčekové poukazy riaditeľke gymnázia Jarmile Vrbovskej odovzdala predsedníčka obce Jasna Šprochová spolu s predsedom zhromaždenia obce Dr. Jánom Jovankovičom, úradujúcim riaditeľom ZU Dom zdravia Báčky Petrovec Dr. Jánom Šuľanom a členom obecnej rady Michalom Hataľom.
 
obec1
 
obec2
 
obec4
 
obec5