Notebooky pre 63 prvákov

14. novembra 2022 o 13. h naše gymnázium navštívili vzácni hostia: konzulka na Veľvyslanectve slovenskej republiky Natália Hrnčiarová so svojim spolupracovníkom a predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík s podpredsedníčkou Annou Horvátovou. Naši dobročinitelia na slávnostnom ceremoniáli udelili hodnotné dary prvákom v triedach so slovenským vyučovacím jazykom. 63 žiaci z týchto tried dostali notebook, ktorý im bude potrebný pre vyučovanie.
Za tieto vzácne dary ďakujeme predstaviteľom Veľvyslanectva slovenskej republiky a Matice slovenskej v Srbsku, taktiež aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý to všetko podporil finančne.

v2

v3

v5

v1

v4