Imatrikulácia

V stredu 16.novembra o 17.h v žiackom domove bola Imatrikulácia, slávnostné uvítanie prvákov do žiackeho domova.

DSC 0695

DSC 0688

DSC 0791

i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8