Andrevlje jeseň 2022

Projekt talentovaných vysokoškolákov s územia AP Vojvodiny

Pokrajinský sekretariát pre školstvo, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá úspešne realizoval projekt v oblasti skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu stredoškolského stupňa. Žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci boli od 07. novembra do 12. novembra 2022 v Stredisku pre hospodársko-technologický rozvoj Vojvodiny, na Andrevlji (Banoštor). Semináru v tomto cykluse sa spolu zúčastnilo 38 žiakov a 4 pedagógovia, profesori z Báčskej Palanky, Báčskej Topoly, Pánčeva a Báčskeho Petrovca.

Témy, ktorým sme sa venovali – Ja mám talent a Ekológia.

Záverečná prezentácia je vo forme videa na You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=GAMthJ7QJ8U

Najviac času sme venovali téme ekológia. Spracovanie témy malo predovšetkým vzdelávací charakter. Dej vo videu sleduje 6 žiakov, ktorý sú rozdelený do dvoch tímov, zeleného a červeného. Je to vlastne debata, improvizovaný konflikt medzi týmito dvomi tímami. Zelený tím presadzuje zastavenie výstavby tovární, poukazuje na to, že ľudia svojimi činmi ovplyvňujú zmenu klímy, čiže predstavujú ekologické hnutie, a červený tím verí, že  ak príroda doteraz prežila s ľuďmi, prežije a zvládne to bez zásahu kohokoľvek.

Okrem aktivít na Andrevlji bol v programe aj výlet do Nového Sadu, kde nás prijala Prírodovedecko matematická fakulta Nový Sad – Katedra chémie, biochémie a ochrany životného prostredia. Žiaci spoznali dlhoročnú prácu tejto fakulty a študijné programy, ktoré ponúka. Potom sme sa presunuli do Sremských Karloviec, kde sme navštívili Katedrálny kostol, Bogosloviju a Gymnázium.

Prechádzky v prírode a rekreácia tiež pôsobili ako stimul k práci a aktivitám.

Program sa zameral hlavne na ekológiu, no boli tu aj aktivity pre zväčšenie si obzorov v hudobnom a kreatívnom smere. Pripravené bolo vystúpenie opernej umelkyne Senke Soldanovć – Nedeljković a herca Miodraga Petrovića.

Cenné pre nás bolo spoznávanie sa a socializácia s rovesníkmi z rôznych škôl z iných častí Vojvodiny.

Pre nás študentov to bol obohacujúci zážitok, kde sme sa toho veľa naučili. Zoznámili sa medzi sebou, so žiakmi našej školy ako aj so študentmi z iných škôl. Na tieto chvíle budeme ešte dlho pamätať a veľmi radi by sme sa tam o rok opäť vrátili.

Správu pripravili: žiaci

IMG 0360

IMG 0349

IMG 0350

IMG 0351

IMG 0352

IMG 0361

IMG 0359