Rozhlasová súťaž mladých recitátorov 2022

V sobotu, 3. decembra 2022 vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci v organizácii Redakcie programu v slovenskej reči RNS sa konala 48. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Na súťaži sa zúčastnilo 43 recitátorov, ktorí súťažili v piatich kategóriách. Z našej školy sa na súťaži v kategórii stredoškolákov a študentov zúčastnilo päť žiačok: Eleonóra Abelovská, Elizabeta Cvitko, Tatiana Filipovićová, Nina Mravíková, všetky z 1. a triedy a Lana Cechmajstrová z 2. a triedy.  

Dvom zúčastneným žiačkam, Eleonóre Abelovskej a Tatiane Filipovićovej, obom z 1.a triedy, sa podarilo získať 3. cenu.

T. Filipovićovú nacvičovala Miluška Anušiaková-Majerová, ostatné žiačky našej školy Marta Pavčoková. Odmeny pre súťažiacich zabezpečili Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Matica slovenská v Srbsku, udeľovala ich predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová. Odborná porota, ktorá hodnotila prednesy žiakov, pracovala v zložení Anna Chrťanová-Leskovac, Marína Šimáková-Speváková a Miruška Kočišová.

Správu napísala profesorka slovenského jazyka a literatúry na gymnáziu Marta Pavčoková.

r1

r2