Čo dokáže pekné slovo 2022

Na XII. ročníku literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo  2022, ktorý každoročne vypisuje Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny žiačky-literátky našej školy zožali pozoruhodné úspechy. Zaslaných bolo úhrnne 15 prác 12 žiakov z čoho jednu báseň. Podľa rozhodnutia poroty najpozoruhodnejšie boli prózne útvary.

V kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií I. cenu získala Helena Štrbová 3.a (mentorka Annamária Boldocká-Grbićová).  Dve II.ceny získali Marcela Gániová 3.b a Nela Mladenović 2.a a špecálna cena sa dostala Karolíne Horvátovej 1.a (mentorkou všetkých troch žiačok bola Marta Pavčoková)

Slávnostné udelenie cien predsedníčkou NRSNM Tatianou Vujačićovou  bolo 13.decembra 2022 v ústredí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Okrem pookriatia na duchu a zadosťučinenia si naše žiačky zo súťaže odniesli i vzácne vecné odmeny.          

Správu pripravila profesorka Annamária Boldocká-Grbićová

nr1

nr2

nr3