Projekt výmeny žiakov - Pestaloci (Pestalozzi Children’s Foundation)

 

V dňoch 31. 01. až 14. 02. 2023 štyria žiaci I. ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa zúčastnili projektu multikultúrnej výmeny žiakov vo Švajčiarsku. Išlo o žiačky z 1.a triedy - Tatianu Filipovićovú, Eleonóru Abelovskú, Elizabetu Cvitko a žiaka z 1.c triedy Dimitrija Ilića. Žiakov sprevádzala profesorka anglického jazyka Daniela Chodáková.

Navštívili malé mestečko Trogen v blízkosti St. Gallena, kde sa nachádza aj dedinka pre deti Pestalozzi. V tomto projekte sa zúčastnili na pozvanie Gymnázia 20. októbra z Báčskej Palanky a pripojili sa ostatným školám z Ruského Kerestúra, Inđije a Rumy.

V rámci návševy žiaci sa počas pracovných dní zúčastnili dielní na rôzne témy ako sú identita, diskriminácia, potravinový odpad a kritický pohľad na médiá. Dielne prebiehali od 9.h ráno do poludnia a potom od 14.h do 17.h. Po týchto aktivitách žiaci a profesori mali voľný čas, ktorí radi trávili v mládežníckom klube alebo v telocvični. Počas víkendu chodili na výlety do Luzernu, Zürichu, St. Gallenu a navštívili aj vedecké centrum Technorama, Rýnske vodopády a Bodamské jazero.

Počas dvoch týždňov 25 žiakov žilo v jednom drevenom dome, kde spali, stravovali sa a mali večerné aktivity. Okrem dielní, každodenne mali všelijaké povinnosti a domáce práce ako napr. priniesť jedlo z ústrednej kuchyne, umyť riad, upratovať a recyklovať. Každý večer mali domáce stretnutia, kde sa diskutovalo o aktivitách, problémoch a povinnostiach pre nasledovný deň. Žiaci obvykle plnili svoje domáce povinnosti v dome, kde boli ubytovaní, riešili s dozerajúcimi učiteľmi, čo si objednajú na raňajky, konali donášku jedla do domu a kuchyne, triedili odpad a odvážali ho do recyklačného strediska, starali sa o hygienu izieb a spoločných priestorov a v spoločnom čase sa kamarátili, hrali hry, športovali, analyzovali, čo videli a zažili a tiež aj vítali hostí z iných domov. Mali príležitosť zoznámiť sa aj so žiakmi z Ukrajiny a Švajčiarska a spolu s nimi zúčastniť sa v dielňach a voľných aktivitách.

Posledné dva dni boli venované analýze toho, čo sa počas dielní robilo, zhrnutiu dojmov, tiež príprave a nahrávaniu rozhlasového programu. Žiaci sa rozdelili do skupín a vybrali si tému, o ktorej sa chceli rozprávať. Mali určený jeden deň na prípravu a na nahrávanie. Program bol odvysielaný v rádiu PowerUp ako aj prostredníctvom ich webovej stránky. Projekt pokračuje aj po návrate domov. Žiaci majú za úlohu vypracovať akčný plán a prezentovať vedomosti získané v dedinke pre deti Pestalozzi svojim rovesníkom.

Správu vypracovala: profesorka anglického jazyka Daniela Chodáková

IMG 20230202 112003

IMG 73a7e8a4288e750364147643b675a2aa V

IMG f66a62a1a21fd15495a0eecbaad61f49 V

IMG 20230202 104226

IMG 20230206 151744

IMG 20230208 182309