IN MEMORIAM

Rozlučujeme sa s kolegom Ondrejom Korošom, profesorom vo výslužbe, ktorý nas opustil v 70. roku života. Profesor Ondrej Koroš celý svoj 40-ročný pracovný vek venoval našej inštitúcii. Bol správcom internátu od začiatku jeho pôsobenia plných 20 rokov.

Komemorácia nášmu kolegovi Ondrejovi Korošovi bude v pondelok, 13. marca 2023 v slávnostnej sieni gymnázia o 10:30 h.

koros