Správa z obecnej recitačnej súťaže 2023

Dňa 20. marca 2023 v Slovenskom vojvodinskom divadle v B. Petrovci sa uskutočnila obecná recitačná súťaž. Zo šiestich žiačok našej školy na oblastnú súťaž, ktorá sa uskutoční 2. apríla 2023 v Bači, postúpili tri žiačky: Tatiana Filipovićová 1.a, Lana Cechmajstrová 2.a a Jelena Ardala 3.a.

Správu vypracovali
Helena Despić a Marta Pavčoková

učastničky