Kultúrno-umelecká Domiáda v Apatíne

V sobotu 25.marca 2023 bola v poradí 26. Kultúrno-umelecká domiáda v Apatíne. Žiaci ubytovaní v žiackom domove GJK súťažili v troch kategóriach: vo folklóre, literatùre a v kreslení. Zmes slovenských ľudových tancov v choreografii Bažalička mala na starosti profesorka telesnej výchovy Tatiana Kriváková - Amidžićová. Pravidelne priprávala žiakov - folkloristov. Tanečnú skupinu tvoria 4 páry: J. Ardala a S. Trkulja, A. Opavská a P. Pavlíni, S. Turanská a K. Šimek, I. Šimoniová a J. Jánošík.
V písaní súťažili dve žiačky: prváčka L. Brezinová a tretiačka A. Javorníková. V kreslení sa tohto roku po prvýkrát vyskúšala E. Abelovská.
Vzhľadom na silnú konkurenciu, sme hrdí na našich žiakov, že vynaložili úsilie a boli podporou jedni druhým.
 

d1

d2

d3

d4

d5

d6