Športová Domiáda 2023

Dňa 1. apríla 2023 v Sriemskej Mitrovici bola Pokrajinská športová Domiáda, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci gymnázia ubytovaní v žiackom domove: Andrej Dudaš, Miroslav Zvara, Julijan Janošík a Jelena Ardala. 14 žiackych domovov z Vojvodiny sa súťažilo v rôzných mužských a ženských kategóriách: v malom futbale, strelectve, šachu, volejbale, basketbale, stolnom tenise.
Naši žiaci sa zúčastnili v oblasti strelectva. Žiakov nacvičovala profesorka psychológie Tatiana Topoľská a správca žiackeho domova GJK Pavel Turan, ktorý ích sprevádzal v Sr. Mitrovici.
Výsledky boli nasledovné: jednotlivci Andrej Dudaš získal prvé miesto a Miroslav Zvara obsadil tretie miesto, náš mužský tým získal prvé miesto a získal možnosť súťažiť aj na Republikovej súťaži, ktorá bude v Belehrade 12. mája 2023.
Vo voľnom čase si žiaci mali možnosť obzrieť žiacky domov v Sriemskej Mitrovici, zoznámiť sa s inými stredoškolákmi a nadviazať nové priateľstvá.
Správu podal správca žiackeho domova Pavel Turan.
ŽIAKOM BLAHOŽELÁME A PRAJEME ÚSPECH V BELEHRADE!
 

viber slika 2023 04 03 11 50 39 947

viber slika 2023 04 03 11 50 49 641

viber slika 2023 04 03 11 50 59 442

viber slika 2023 04 03 11 51 08 609

viber slika 2023 04 03 11 50 28 851