IN MEMORIAM

Navždy sa lúčime s Milinou Krivákovou z Báčskeho Petrovca, našou pracovníčkou na dôchodku. Milina pracovala na gymnáziu ako profesorka telesnej a zdravotnej výchovy v období od 1976. r. do 1982.r. a v žiackom domove od 1997. do 2014. roku na pracovnom mieste kuchárky.
Pohreb bude 6. apríla 2023 o 14. h. v Dome smútku v Báčskom Petrovci.