Naši žiaci a profesori v Nitre

Od 20. – 23. apríla bola realizovaná tradičná družba nášho gymnázoa a gymnázia na Párovskej v Nitre. V rámci návštevy sme zavítali do Bratislavy na hrad a do Viedne do Prírodovedeckého múzea a do Múzea dejín a umenia.
Správu pripravila profesorka dejín Kristína Kevenská
 viber slika 2023 05 22 19 21 32 653
 
viber slika 2023 05 22 19 22 36 645
 
viber slika 2023 05 22 19 22 36 716
 
viber slika 2023 05 22 19 22 36 965
 
viber slika 2023 05 22 19 22 37 137
 
viber slika 2023 05 22 19 22 37 205