Republiková športová Domiáda

Počas druhého májového víkendu v dňoch 12. až 14. 5. 2023 sa v Belehrade konala 25. republiková športová Domiáda. Našu školu a internát reprezentovali Andrej Dudaš, Miroslav Zvara a Julijan Janošik ako tím v disciplíne vzduchostreľba a Andrej Dudaš v rovnakej disciplíne súťažil aj individuálne.
Spomínaní žiaci do Belehradu cestovali v sprievode správcu žiackeho domova Pavla Turana a psychologičky Tatiany Topoľskej. Ubytovaní boli v Žiackom domove stredných škôl Jelice Milovanović v Belehrade.
Súťaž prebiehala hneď v piatok, 12. 5. od 16.h v priestoroch Športového klubu Palilula v rámci Základnej školy Jovana Cvijića.
Ako tím súťažili žiaci z piatich oblastí Srbska a v kategórii jednotlivcov súťažilo 17 žiakov. Po ukončení práce komisie boli vyhlásení víťazi a ocenení boli vecnými cenami. Žiaci nášho internátu/školy získali 1. miesto v oboch kategóriách.
Správu napísala Tatiana Topoľská
 

d1

d2

d3

d4