Biblická olympiáda 2023

Dňa 03. 06. 2023 v základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči sa konala 8. Biblická olympiáda. Téma bola druhá cesta apoštola Pavla. Biblickej olympiády sa zúčastnilo okolo 50 žiakov základných a stredných škôl. Atmosféra bola výborná, žiaci si obzreli aj Kysáč a bolo to pekné kamarátenie. Väčšina žiakov preukázala výborné vedomostí v danej oblasti. Biblická olympiáda dosiahla výchovno-vzdelaváci účel.
Naši žiaci dosiahli výborné výsledky a to sú:
1. miesto - 2a Lucia Stajićová
2. miesto - 2a Andrej Struhár a 1a Lucia Macáková
3. miesto – 1a Sára Čobrdová
Žiakov pripravila a správu podala profesorka Jana Kopčoková
 

bo1

bo2