Maturitná zábava na gymnáziu v júni 2023

Príspevok z časopisu Hlas ľudu

Fotografie z večierku:

mz1

mz2

mz3

mz4

mz5

mz6

mz7

mz8

mz9

mz10

mz11