Udeľovanie diplomov maturantom

Príspevok z časopisu Hlas ľudu

Zábery zo slávnosti:

dm1

dd

dm2

dm3

dm4

dm5

dm6

dm7