Učebnice zo Slovenskej republiky

Vo štvrtok 15. júna našu školu navštívil pán Branislav Ondruš a pri tejto príležitosti priniesol do školy dar, učebnice pre profesorov a žiakov. Sú to učebnice pre slovenský jazyk, filozofiu, sociológiu, dejepis, biológiu, matematiku a kuchárstvo.

Pánovi Ondrušovi srdečná vďaka.

u3

u2

u1