Zápis žiakov do žiackeho domova

Súbeh na prijatie žiakov do žiackeho domova na školský rok 2023/2024

konkurs str1konkurs str2

Prihláška na Súbeh

prijava

Každý kandidát má právo podať sťažnosť na predbežnú  poradovú  listinu v lehote 8 dní od jej zverejnenia a najneskôr do 24.07.2023. Sťažnosti sa podávajú písomne, osobne v kancelárii sekretára školy počas pracovných dní od 8-12 h alebo zaslaním na adresu Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom,  IX. VÚSB 12, 21470 Báčsky Petrovec.

 Kontakt tel.sekretára školy 021/2280-167