ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA v školskom roku 2023/2024
bude prebiehať v zborovni a v slávnostnej sieni gymnázia
v pondelok 3. júla, v utorok 4. júla a v stredu 5. júla 2023 od 8. do 15. h.
 
POTREBNÉ DOKLADY pre zápis žiakov:
- vysvedčenia zo 6., 7. a z 8. ročníka ZŠ,
- vysvedčenie o ukončenej ZŠ,
- potvrdenie o absolvovanej záverečnej skúške (malej maturity),
- kópia výpisu z matriky narodených a
- diplomy, ktoré žiak získal na súťaženiach.
Pre odbor elektrotechnik IT a trojročný odbor kuchár je potrebné LEKÁRSKE VYSVEDČENIE.
 
Elektronický zápis žiakov bude umožnený od 3. júla 2023.
 
Prihlasovanie do ŽIACKEHO DOMOVA bude od 3. do 14. júla 2023 v žiackom domove.
 

GJK Baner