Udeľovanie diplomov kuchárom

Dnes v slávnostnej sieni bolo udeľovanie diplomov maturantom kuchárskeho odboru. Všetci 16. žiaci zakončili ročník a zdolali záverečné skúšky. Triedny profesor Jaroslav Chlpka sa rozlúčil so svojími žiakmi a poprial im úspechy v ďalšom živote.

k1

k2

k3

k4

k5

k6