Známka venovaná 100 ročnici gymnázia

10. júla naše gymnázium navštívil riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou pán Igor Šesták s manželkou a priniesol krásny dar zväčšenú známku vyrytú do dreva, ktorá bola venovaná 100 ročnici gymnázia.
Ďakujeme.
 T2
 
T1